Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, ngày 24/8/2023, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Trà Vinh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án phạt tù Quý III/2023 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh.

Thành phần Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát tỉnh gồm: Đ/c: Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn;  Đ/c: Nguyễn Thế Phong – Trưởng phòng 8 ; Đ/c: Phạm Thị Ửng – Phó Trưởng phòng 8 và các Kiểm sát viên là thành viên. Tiếp đoàn kiểm sát có đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn No – Giám thị; Đ/c: Thượng tá Phạm Văn Chống – Phó Giám thị; Đ/c Thượng tá Lương Tâm Tình – Phó Giám thị và cùng một số Đồng chí đội Trưởng đội nghiệp vụ.

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh thông qua Quyết định trực tiếp kiểm sát

Đồng chí Huỳnh Văn Đặng đại diện Đoàn kiểm sát thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát; đại diện Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh đồng chí Thượng tá Phạm Văn Chống thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác tạm giữ tạm giam và thi hành án phạt tù cho Đoàn kiểm sát nắm.

Sau đó Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và một số tài liệu có liên quan; nhìn chung đơn vị có mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ nội dung theo cột mục quy định; Công tác tiếp nhận hồ sơ người tạm giữ, người tạm giam thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về công tác tạm giữ tạm giam, các trường hợp tiếp nhận người bị tạm giữ người bị tạm giam đều có quyết định tạm giữ, lệnh tạm giam còn hiệu lực và các tài liệu khác có liên quan; Tất cả hồ sơ đều có lập danh chỉ bản; khám sức khỏe ban đầu,…các trường hợp sắp hết hạn tạm giữ, tạm giam đều có thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để gia hạn tiếp theo.

Công tác quản lý giam giữ: Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam việc tổ chức giam giữ được thực hiện đúng theo Luật Thi hành tạm giữ tạm giam. Công tác dẫn giải, trích xuất đều đảm bảo chặt chẽ, trong kỳ không có trường hợp nào trốn, vi phạm nội quy Trại tạm giam.

Công tác giáo dục đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân đều được thực hiện nghiêm. Đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào trại đều được giải thích về quyền, nghĩa vụ của họ và được học Nội quy, Quy chế về tạm giữ, tạm giam theo quy định. Đối với phạm nhân thì được học chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nội quy Trại tạm giam, 4 tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù.

Các chế độ ăn, mặc cấp phát tư trang, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế, thăm gặp, nhận quà và liên lạc và gửi lưu ký đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân cơ bản đều thực hiện đúng theo quy định.

Kiểm tra thực tế buồng giam: Buồng giam sạch sẽ, đồ dùng tư trang của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân đều được thu xếp gọn gàng, người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào Trại đều được phổ biến Nội quy và các chế độ mà Pháp luật quy định. Qua quá trình gặp hỏi trực tiếp người bị tạm giam và phạm nhân thì không có trường hợp nào bị ép cung, nhục hình; tất cả các phạm nhân đều an tâm chấp hành án, không có ý kiến đề xuất gì. Đoàn tiến hành kiểm tra bếp ăn phục vụ người bị tạm giữ người bị tạm giam và phạm nhân: Bếp ăn cơ bản đảm bảo hợp vệ sinh, trong mỗi phần cơm của can phạm nhân đều đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.

Hiện tại Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh đang quản lý 03 người bị kết án tử hình; công tác quản lý, giám sát được thực hiện đúng theo Luật thi hành tạm giữ tạm giam và Thông tư 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017.

 Đại Nguyễn Văn No – Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh phát biểu tiếp thu

Qua trực tiếp kiểm sát thì bên cạnh những ưu điểm trên, nhận thấy đơn vị còn có những hạn chế. Qua đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng yêu cầu Đồng chí Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh khắc phục những hạn chế và tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được để nâng cao vai trò trách nhiệm để công tác việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tin: Văn Út (Phòng 8)

Ảnh: Hiệp Hùng (Văn phòng)