Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-VKS ngày 03/01/2024 của Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh về nhiệm vụ công tác năm 2024, sáng ngày 19/01/2024, Phòng kiểm sát giải quyết án Dân sự – Hành chính (Phòng 9) tổ chức triển khai chương trình công tác kiểm sát năm 2024. Đến dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Trần Thị Huyền Trân, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Đi vào nội dung buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng phòng, báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Phòng 9 có nhiều đổi mới trong phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, cùng đó tập thể đã nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các khâu công tác kiểm sát giải quyết án Dân sự – Hành chính, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết 96 của Quốc hội và Ngành giao. Với kết quả đó, tập thể và nhiều cá nhân của Phòng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng thưởng nhiều thành tích nổi bật như: Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2023; Bằng khen tập thể hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Bằng khen phong trào thi đua ngắn hạn phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 01 đồng chí. Bên cạnh đó, tập thể phòng luôn là nòng cốt tham gia trong các phong trào do Ngành, Đoàn khối, Công đoàn cấp trên phát động.

Tại buổi làm việc, đơn vị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2024. Đơn vị đã chọn công tác đột phá năm 2024 là “Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị, hạn chế án hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát”. Bên cạnh đó, tập trung phát huy hơn nữa vai trò quản lý điều hành của lãnh đạo đơn vị, cải tiến phương pháp làm việc, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật công vụ gắn với khâu đột phá được xác định trong Chỉ thị Ngành về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thị Huyền Trân ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể phòng, góp phần vào thành tích chung của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong năm 2023. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu lên những hạn chế chưa đạt trong năm cũ, những khó khăn, thách thức năm mới, đồng thời yêu cầu lãnh đạo phòng tăng cường vai trò trách nhiệm trong quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức để chủ động xây dựng kế hoạch làm việc khoa học; đẩy mạnh công tác thi đua – khen thưởng và các phong trào thi đua ngắn hạn trong năm 2024.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Anh cám ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong năm qua, đồng thời ghi nhận đầy đủ ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa vào Chương trình, kế hoạch làm việc của đơn vị để tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2024./.

Tác giả bài viết: Ánh Linh

Nguồn tin: Phòng 9