Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Chiều ngày 28/3/2024, tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Càng Long tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Thanh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Càng Long dự chủ trì hội nghị; Nguyễn Thanh Điền – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện; Phan Văn Quân – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; Huỳnh Văn Hoàng Vân – Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

Đồng chí Trần Minh Thanh phát biểu khai mạc hội nghị

Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, đã xây dựng Chương trình phối hợp.

Nội dung chương trình phối hợp tạo sự thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng. Quán triệt thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực truy tố, xét xử, cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Tuyên truyền hoạt động xét xử của Tòa án đối với các vụ án, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, dư luận tiêu cực, trái chiều, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo – Viện kiểm sát – Tòa án ký chương trình phối hợp

Trên cơ sở xác định trách nhiệm và nguyên tắc phối hợp, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện, Chánh án Tòa án huyện đã ký kết Chương trình phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm năm 2024.

Tác giả bài viết: Thanh Huấn

Nguồn tin: Viện KSND huyện Càng Long