Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, ngày 23- 25/4/2024 Viện KSND thị xã Duyên Hải đã thành lập Đoàn kiểm sát tiến hành phúc tra việc thực hiện Kiến nghị tại Kết luận số 01/KL-VKS-THADS ngày 18/5/2023 và Kết luận trực tiếp kiểm sát số 01/KL-VKS-THADS ngày 27/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải tại CCTHADS cùng cấp.

Đoàn kiểm sát gồm có đồng chí: Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn; Thành viên gồm đồng chí Kiên Thị Diệu Hiền – Kiểm sát viên; đồng chí Tăng Nguyễn Việt Thanh – Kiểm tra viên.

Về phía Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duyên Hải tiếp đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng; đồng chí Huỳnh Hoàng Vũ – Phó Chi cục trưởng; đồng chí Phạm Văn Bửu – Phó Chi cục trưởng cùng các Chấp hành viên trong đơn vị.

Quang cảnh cuộc kiểm sát

Tại buổi làm việc đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thông qua Quyết định số 01/QĐ-VKS, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/4/2024 về việc phúc tra việc thực hiện Kiến nghị tại Kết luận số 01/KL-VKS-THADS ngày 18/5/2023 và Kết luận trực tiếp kiểm sát số 01/KL-VKS-THADS ngày 27/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng CCTHADS thị xã Duyên Hải báo cáo kết quả tổ chức khắc phục vi phạm trong việc tố chức thi hành án mà Viện kiểm sát đã phát hiện, Kiến nghị, đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ. Qua kết quả kiểm sát kết quả như sau:

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ

Đối với Kiến nghị tại Kết luận phúc tra thực hiện kiến nghị năm 2022 của Viện kiểm sát số 01/KL-VKS-THADS ngày 18/5/2023 có 22 trường hợp vi phạm, qua kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự đã tổ chức khắc phục tốt vi phạm. Gồm 05 hồ sơ không có biên bản tống đạt quyết định thi hành án cho đương sự đã khắc phục tiến hành tống đạt cho đương sự; 15 hồ sơ chấp hành viên chậm xác minh điều kiện thi hành án, xác minh chưa đầy đủ, đã được xác minh điều kiện thi hành án theo đúng quy định tại điều 44, 44a Luật THADS; 01 hồ sơ chậm tổ chức thi hành án đã được tổ chức thi hành xong.

Đối với Kiến nghị tại Kết luận trực tiếp kiểm sát số 01/KL-VKS-THADS ngày 27/7/2023 còn một số trường hợp vi phạm như: hồ sơ không có quyết định phân công lại Chấp hành viên tổ chức thi hành án; vi phạm về việc xác minh điều kiện thi hành án theo điều 44, 44a Luật THADS; hồ sơ biên bản niêm yết quyết định thi hành án cho đương sự chưa đảm bảo theo quy định theo điều 42 Luật THADS; hồ sơ không có biên bản tống đạt quyết định Thi hành án cho đương sự. Qua kiểm sát các hồ sơ vi phạm nhận thấy Chấp hành viên đã tổ chức khắc phục tất cả các trường hợp vi phạm mà Viện kiểm sát đã Kiến nghị, tổ chức thi hành theo đúng quy định.

Qua việc Kiểm sát trực tiếp các hồ sơ vi phạm mà Viện kiểm sát đã phát hiện, theo Kiến nghị tại Kết luận số 01/KL-VKS-THADS ngày 18/5/2023 và Kết luận trực tiếp kiểm sát số 01/KL-VKS-THADS ngày 27/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duyên Hải đoàn Kiểm sát nhận thấy Cơ quan THADS đã tiến hành khắc phục tốt các vi phạm mà Viện kiểm sát đã Kiến nghị tại các Kết luận nêu trên. Tại buổi công bố Kết luận đồng chí Đỗ Thị Thùy Trang – Phó Viện trưởng thay mặt đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả tích cực mà Cơ quan THADS đã đạt được trong việc khắc phục các vi phạm mà Viện kiểm sát kiến nghị. Hi vọng trong thời gian tới đơn vị sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác của mình, đảm bảo các Bản án, quyết định của Tòa án được thực thi nghiêm chỉnh, đúng quy định pháp luật.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Dương – Chi cục trưởng CCTHADS thị xã Duyên Hải đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn kiểm sát.

Tác giả bài viết: Việt Thanh

Nguồn tin: Viện KSND thị xã Duyên Hải