Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Trong ngày 03/5/2024, Viện KSND huyện Cầu Kè tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Ninh Thới.

Đoàn Kiểm sát do đồng chí Thạch Săm Át – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Thạch Tha – Kiểm sát viên là thành viên. Ngoài ra có mời đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè tham gia phối hợp cùng với đoàn.

Trưởng đoàn Kiểm sát công bố Quyết định, Kế hoạch Kiểm sát trực tiếp kiểm sát. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Hiệp – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và đồng chí Thạch Hoàng Minh – Phó Công an xã.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện tại xã Ninh Thới.

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn Kiểm sát tiến hành nghiên cứu tài liệu và hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự của Ủy ban nhân dân xã Ninh Thới nhằm đánh giá công tác quản lý giám sát, giáo dục người chấp hành án tại địa phương và những thuận lợi, những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã. Qua công tác kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân xã Ninh Thới nhận thấy công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng được quy định tại Thông tư số: 65/2019/TT – BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an đã được cán bộ của đơn vị vận dụng linh hoạt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý đối với người chấp hành án tại cộng đồng.

Kết thúc cuộc Kiểm sát, đồng chí Thạch Săm Át, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn Kiểm sát đã kết luận và yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ninh Thới tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn trong thời gian tới.

                                                                                  Tác giả bài viết: Thạch Tha

                                                                            Nguồn tin: VKSND huyện Cầu Kè