Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-VKSTC ngày 06/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024 và Công văn số 1417/VKSTC-V15 ngày 12/4/2024 của VKSND tối cao về việc hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024, chiều ngày 03/6/2024, VKSND tỉnh Trà Vinh đã tiến hành sơ tuyển đối với các ứng viên nộp hồ sơ tuyển sinh trên địa bàn tỉnh.

Thành phần Ban Sơ tuyển gồm có: Đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Trà Vinh (Trưởng ban); đồng chí Trần Phương Đông – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Phó trưởng ban); đồng chí Bùi Thanh Hận – Chánh Văn phòng (thành viên) và đồng chí Phan Tuấn Tú – Chánh Thanh tra (thành viên).

Danh sách nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 gồm có 08 thí sinh đến từ các huyện Càng Long, Cầu Ngang, Trà Cú và thị xã Duyên Hải.

Kiểm tra chiều cao, cân nặng

Tại buổi sơ tuyển, các thí sinh được phổ biến mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn dự tuyển và nguyên tắc thực hiện công tác sơ tuyển. Sau đó, từng thí sinh được kiểm tra các tiêu chuẩn về ngoại hình như chiều cao, cân nặng,… và trải qua thủ tục phỏng vấn do thành viên Ban Sơ tuyển tiến hành. Đa số các ứng viên nộp hồ sơ tuyển sinh đều là những học sinh ưu tú (học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt). Qua tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và vị trí của Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước, các em đều bày tỏ nguyện vọng được học tập tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội để sau này có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ban Sơ tuyển phỏng vấn ứng viên

Qua một buổi làm việc hiệu quả với tinh thần công tâm, khách quan, trách nhiệm, Ban Sơ tuyển VKSND tỉnh Trà Vinh đã chọn ra được 07 thí sinh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển sinh theo quy định để lập danh sách gửi đến Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Công tác sơ tuyển năm 2024 được VKSND tỉnh Trà Vinh thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị đối với việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Minh Quân

Nguồn tin: Phòng 15