Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ngày 08/7/2024, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm 2024 và kết hợp sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Trà Vinh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Ban Cán sự đảng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh cùng với toàn thể đảng viên của 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tập thể đảng viên nghe báo cáo sơ kết được trình chiếu bằng video clip

Tại Hội nghị, đảng viên đã được nghe báo cáo bằng video clip về kết quả công tác xây dựng đảng 06 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, Đảng ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tại đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử luôn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; nâng cao số lượng và chất lượng các kiến nghị, kháng nghị, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất. Đối với công tác xây dựng đảng, đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành; nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 10/01/2024 của VKSND tối cao; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đã cử 39 lượt công chức học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của Ngành và 04 lượt đảng viên học lớp trung cấp lý luận chính trị. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao và đổi mới, nhất là sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; có 02 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Đền thờ Bác Hồ và Đền thờ Vua Hùng. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng đảng cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Bùi Thanh Hận – Phó Bí thư Đảng ủy thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy

Ngoài ra tại Hội nghị, đảng viên cũng được nghe Đảng ủy VKSND tỉnh thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với chi bộ và đảng viên trong 06 tháng đầu năm 2024. Đảng ủy đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra 01 chi bộ và bí thư chi bộ, giám sát 02 cuộc đối với 02 chi bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra 01 chi bộ về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy các chi bộ thực nghiệm nghiêm quy định của Đảng, không phát hiện vi phạm.

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh – Bí thư chi bộ 3 phát biểu thảo luận

Đ/c Trần Thanh Lan – Bí thư chi bộ 1 phát biểu thảo luận

Tại phần thảo luận, tập thể đảng viên đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thống nhất cao với nội dung các báo cáo sơ kết và đề xuất bổ sung một số kết quả nổi bật khác để góp phần hoàn thiện báo cáo sơ kết của Đảng ủy, đồng thời cũng báo cáo thêm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng tại các chi bộ, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra.

Đ/c Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng uỷ – Phó Viện trưởng phụ trách phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Đặng – Bí thư Đảng uỷ – Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh đánh giá Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ và thẳng thắn. Đồng chí đã biểu dương sự nổ lực, phấn đấu của tập thể và cá nhân tại các chi bộ đã vượt qua khó khăn, thử thách, bước đầu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hướng tới, đề nghị các chi bộ cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên để kiên định với chủ nghĩa Mác Lênin, kiên quyết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu và tham gia hội thi “Dân vận khéo”; tiếp tục thực hiện tốt mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt” theo kế hoạch đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng

Nguồn tin: Văn phòng VKSND tỉnh Trà Vinh