Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Điều 5 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định: “…Viện kiểm sát nhân dân chịu trách nhiệm thực hiện việc thống kê tội phạm. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan tiến hành tố tụng khác có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ này.”
Có thể nói so với các phòng nghiệp vụ khác, thì Phòng thống kê tội phạm & Công nghệ thông tin có những hoạt động thầm lặng nhất, bởi nó không có những thành tích nổi bật được nhiều người biết đến như: kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự hay kiểm sát dân sự,…mà công việc của người làm công tác thống kê là âm thầm ghi nhận lại những thành tích đó bằng những con số chính xác, phân tích ra rồi tổng hợp lại để báo cáo lãnh đạo, báo cáo về Cục Thống kê, hay cung cấp số liệu cho một phòng nghiệp vụ báo cáo chuyên đề theo yêu cầu.
Tuy công việc thầm lặng là vậy, nhưng để làm tốt, đòi hỏi người cán bộ thống kê phải hội đủ những điều kiện sau:
1. Phải có lòng yêu nghề và say mê công việc
Vì tính chất công việc thống kê là âm thầm, nó được thể hiện bằng những con số, có thể nói là khá khô khan, vì thế nếu người làm công tác này không có sự say mê và tính kiên nhẫn sẽ dễ dẫn đến sự nhàm chán. Ngược lại nếu là người yêu thích công việc này, thì sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị từ những con số khô khan, đó là những con số biết nói.
2. Phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ
Nếu người cán bộ làm công tác thống kê là người không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thì khi nhìn vào một báo cáo thống kê, người đó sẽ thấy toàn là những con số mà không hiểu được báo cáo thống kê đó nói lên điều gì. Nhưng nếu là người có trình độ nghiệp vụ, khi nhìn vào một báo cáo thống kê, người đó sẽ hiểu được những con số muốn nói lên điều gì. Nó sẽ giúp cho chúng ta biết được  tình hình tội phạm diễn biến thế nào, công tác kiểm sát điều tra và truy tố ra sao, hay công tác giải quyết án Dân sự đã đạt được kết quả gì…
3. Phải có trình độ tin học
Không phải như thời gian cách đây gần hai mươi năm về trước, khi tổng hợp báo cáo thông kê, chúng ta phải lấy viết ra, cộng lại một lúc cả 9 hoặc 10 báo cáo thống kê của Viện kiểm sát cấp huyện và của một phòng nghiệp vụ nào đó để được một báo cáo thống kê tổng hợp…, vừa vất vả lại vừa tốn thời gian; mà thời đại ngày nay là thời đại của công nghệ thông tin, công tác thống kê luôn gắn liền với công nghệ thông tin, tất cả các loại báo cáo thống kê đã được lập trình, nó giúp cho người làm công tác thống kê đỡ vất vả và không mất thời gian như trước. Vì vậy, đòi hỏi người làm công tác này phải có trình độ tin học nhất định, đủ để biết sử dụng máy tính và sử dụng các phần mềm thống kê.
4. Phải có một ít vốn ngoại ngữ
Vì thống kê luôn gắn liền với công nghệ thông tin, mà tất cả các phần mềm trong máy tính đều thể hiện bằng tiếng Anh, vì vậy, người làm công tác thống kê muốn giải quyết công việc nhanh chóng hay tiếp thu nhanh những kiến thức về tin học, đòi hỏi phải có vốn ngoại ngữ đủ để hiểu những thuật ngữ tin học bằng tiếng Anh hoặc khi máy tính trục trặc, có thể biết nó “bệnh gì” …
Tóm lại, để làm tốt công tác thống kê đòi hỏi người cán bộ thống kê phải có lòng yêu nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ tin học nhất định và một ít vốn kiến thức về ngoại ngữ đủ để hiểu những thuật ngữ tin học thông dụng. Hội đủ những yếu tố đó, người cán bộ thống kê sẽ thực hiện tốt công việc của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành kiểm sát theo luật định.

Tác giả bài viết: Hương Thủy