Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03-CT-BCT, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị ( khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Một trong  những nội dung mà Chi bộ, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải nghiêm túc thực hiện là việc chấp hành chào cờ vào thứ hai hàng tuần. Theo đó cứ vào 07 giờ sáng thứ hai hàng tuần, tất cả công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải cùng với tập thể Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải, Chi cục thi hành án dân sự huyện Duyên Hải tập trung trước trụ sở đơn vị nghiêm trang chào cờ Tổ quốc.

Quang cảnh buổi chào cờ
Việc chào cờ đầu tuần đã trở thành thói quen, nếp sinh hoạt của mỗi người, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Sỹ (VKSND huyện Duyên Hải)