Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014, nhằm đảm bảo công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Từ ngày 27/3/2014 đến ngày 15/8/2014, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 08 cuộc tại 08 xã trên địa bàn huyện gồm: An Phú Tân, Tam Ngãi, Hoà Ân, Thông Hoà, Thạnh Phú, Phong Thạnh, Ninh Thới và Hoà Tân.
Theo Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát huyện tiến hành kiểm sát tại UBND các xã nơi người chấp hành án cư trú trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ đối với tổng số 16 người.
Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Q. Viện trưởng VKSND huyện Cầu Kè tiến hành kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Hoà Tân
Qua trực tiếp kiểm sát UBND các xã đã phát hiện có một số vi phạm: Người chấp hành án không có bản tự nhận xét, người được phân công giám sát giáo dục không có bản nhận xét; UBND xã không yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; chưa thực hiện việc thống kê, báo cáo cơ quan Thi hành án hình sự huyện Cầu Kè về kết quả thi hành án, chưa xây dựng báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra; chưa quản lý chặt chẽ sự có mặt, vắng mặt của người chấp hành án ở nơi cư trú,… Đáng lưu ý hơn là việc do thiếu thường xuyên giám sát, giáo dục người chấp hành án tù cho hưởng án treo nên đã dẫn đến một trường hợp tái phạm bị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử về tội đánh bạc (xã Tam Ngãi).
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã ban hành kết luận chỉ rõ những vi phạm, nguyên nhân và kiến nghị UBND các xã cần chấp hành đúng quy định trong việc lập hồ sơ, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cũng như chế độ thông tin, báo cáo đối với cấp trên,…đảm bảo công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Kiến nghị của Viện kiểm sát bước đầu đã được sự chấp nhận của UBND các xã, góp phần vào việc đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu chung năm 2014 của đơn vị.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm (Chuyên viên VKSND huyện Cầu Kè)