Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch số 42/KH/VKS-TKTP ngày 21 tháng 8 năm 2014 về tập huấn Hệ thống phần mềm quản lý và thống kê án hình sự của Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh.
Vào ngày 08/9/2014, tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, phòng TKTP và CNTT Viện tỉnh đã tiến hành hướng dẫn cách thống kê quản lý án hình sự cho các kiểm sát viên, chuyên viên của các phòng nghiệp vụ thuộc Viện tỉnh và các VKS cấp huyện theo hướng dẫn của VKS Tối cao về Hệ thống phần mềm quản lý và thống kê án hình sự.

Hội nghị tập huấn phần mềm QLAHS
Thành phần tham dự đợt tập huấn lần này có tập thể phòng TKTP và CNTT, các kiểm sát viên, chuyên viên thuộc phòng 1, phòng 3, phòng 4 VKS tỉnh và 08 đơn vị VKS cấp huyện.
Nội dung tập huấn lần này trọng tâm là để các kiểm sát viên, chuyên viên nắm vững được những kiến thức cơ bản về quản lý và thống kê như: cách để nhập vào phần mềm quản lý án hình sự các hồ sơ vụ án hình sự do Kiểm sát viên được phân công phụ trách vụ án đó, từ giai đoạn khởi tố, điều tra đến giai đoạn thi hành án. Nội dung tập huấn diễn ra trong một ngày, các đồng chí tham dự đặt ra nhiều câu hỏi để giải quyết những vướng mắc trong thực tế và đã được phòng TKTP và CNTT hướng dẫn tỉ mỉ, làm rõ từng thao tác, cùng những vấn đề khác. Sau buổi tập huấn các đại biểu rất phấn khởi khi được tiếp xúc Hệ thống phần mềm quản lý và thống kê án hình sự mới của VKS Tối cao và sẽ thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Phòng TKTP và CNTT