Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 19-5-2014 Chi đoàn VKSND tỉnh Trà Vinh đã có buổi giao lưu với chi đoàn VKSND tỉnh Hậu Giang.
Tai buổi giao lưu, đồng chí Trần Thị Kim Thoa – Bí thư chi đoàn, đại diện cho chi đoàn VKSND tỉnh Trà Vinh nhiệt liệt chào mừng chi đoàn VKSND tỉnh Hậu Giang.
Thay mặt đoàn, Đồng chí Lưu Minh Hây – Bí thư chi đoàn VKSND tỉnh Hậu Giang cũng chân thành cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của chi đoàn VKSND tỉnh Trà Vinh.
Cùng ngày, hai chi đoàn đã tổ chức chuyến thăm đền thờ Bác và thăm bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Tiềm tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung