Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSNDTC về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND; Kế hoạch số 18/KH/VKS-TKTP ngày 20/5/2014 về thành lập trang thông tin điện tử ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh.

Đồng chí Phan Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại lễ khai trương
Qua thời gian thiết kế và chạy thử nghiệm, ngày 08/9/2014 đồng chí Phan Hoàng Hải – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã tuyên bố khai trương Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Trà Vinh chính thức đi vào hoạt động
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hải nhấn mạnh: Để Trang thông tin của đơn vị hoạt động đi vào chiều sâu và có hiệu quả đề nghị lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp nâng cao nhận thức, xác định nhiệm vụ tuyên truyền và hoạt động của Trang thông tin điện tử là nhiệm vụ chính trị, từ đó có biện pháp động viên, khuyến khích cán bộ, kiểm sát viên tích cực tham gia viết tin, bài theo nội dung trọng tâm ngành Kiểm sát đã đề ra.

 

Tác giả bài viết: Hương Thủy

Nguồn tin: Tạp chí Kiểm sát