Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014, vào ngày 12/9/2014 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Cầu Kè.
Đoàn Kiểm sát do đồng chí Võ Hoàng Dũng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm sát công tác thi hành án hình sự trong thời điểm từ 01/12/2013 đến 12/9/2014.
Kiểm sát trực tiếp tại cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè

Đoàn kiểm sát đã chỉ ra được những mặt đạt được là chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự như việc lập hồ sơ đầy đủ, đảm bảo đúng các thủ tục,…Bên cạnh đó cũng lưu ý Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè về những hạn chế cần khắc phục.
Đ/c Trịnh Hoàng Trầm – Phó thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an huyện Cầu Kè phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Hoàng Trầm – Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cầu Kè đã chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn và hứa sẽ khắc phục các mặt hạn chế trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Mộng Cầm (Chuyên viên VKSND huyện Cầu Kè)