Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-VKS-P4 và Kế hoạch số 93/KH-VKS-P4 ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, vào ngày 04/9/2014 Phòng 4 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh.
Công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp taị Trại tạm giam CA tỉnh Trà Vinh
Đoàn kiểm sát gồm các đồng chí: Huỳnh Minh Thuyên-Trưởng phòng, Đặng Chí Thiện-Chuyên viên, đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh quý 3 năm 2014 (thời điểm từ 01/6/2014 đến 31/8/2014). Qua kiểm sát Đoàn đã chỉ ra những ưu điểm của Trại giam Công an tỉnh Trà Vinh đó là việc đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giam, giữ, thi hành án phạt tù, về trình tự thủ tục lập hồ sơ, giao nhận người; về đảm bảo các chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù,…bên cạnh đó cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để xảy ra và hướng khắc phục trong thời gian tới.
Sau khi nghe Đoàn kiểm sát thông báo kết quả, đồng chí Đỗ Minh Phong- Phó giám thị Trại giam công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và hứa sẽ khắc phục các hạn chế khuyết điểm trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đặng Chí Thiện (Phòng 4 VKSND tỉnh Trà Vinh)