Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Từ 01/12/2013 đến 31/8/2014 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã thực hành quyền công tố 70 vụ/112 bị cáo, tuy lượng án và số bị cáo nhiều nhưng không có án oan, sai, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội cũng như không có trường hợp nào Tòa án xử khác về tội danh và khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố.
Đối chiếu với kết quả xét xử phúc thẩm trong 9 tháng đầu năm 2014: Tòa phúc thẩm Tóa án tỉnh Trà Vinh đã y án 05 bị cáo, sửa án 01 bị cáo trên tổng số 06 bị cáo có kháng cáo. Không có án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan của kiểm sát viên.
KSV Phạm Văn Luyến thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên Tòa sơ thẩm
Đạt được kết quả nêu trên là do có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu năm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014.  Từ đó mỗi kiểm sát viên được phân công làm án hình sự đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ để nắm vững nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các yêu cầu về bồi thường thiệt hại hoặc trách nhiệm dân sự trong vụ án, đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.
Trong công tác phối kết hợp, Viện kiểm sát đã phối hợp Cơ quan điều tra và Tòa án cùng cấp chọn 06 vụ án điểm, 14 phiên tòa xét xử lưu động các vụ án bị cáo phạm tội về ma túy, cướp tài sản, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản tại nơi xảy ra vụ án, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền và nâng cao ý thức pháp luật cho người dân, đồng thời răn đe và phòng ngừa tội phạm có hiệu quả.
Quang cảnh phiên Tòa lưu động xét xử các bị cáo về tội Ma túy
Ngoài ra, Viện kiểm sát thành phố Trà Vinh còn phối hợp Tòa án tổ chức 03 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng và kỹ năng nghiệp vụ của Kiểm sát viên tại phiên tòa.
Với kết quả đạt được như trên, bước đầu cho thấy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014 của đơn vị.

Tác giả bài viết: Huyền Trân (Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh)