Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014, ngày 29/8/2014 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần, thời điểm từ 01/6/2014 đến 29/8/2014.
Đoàn kiểm sát do đồng chí  Huỳnh Văn Thiệu – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và các đồng chí  Võ Văn Tư, Trần Văn Trường là thành viên.
Qua kiểm tra về hồ sơ, sổ sách và trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ, tạm giam; tiếp xúc, hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam, kết quả cho thấy: Về cơ bản Công an các huyện Tiểu Cần đã tổ chức, quản lý giam, giữ theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ quản lý giam, giữ đúng quy định; Số người vi phạm nội quy, quy chế, trốn,, chết đều không có; Lập đầy đủ hồ sơ và các loại sổ sách theo dõi; Thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như: đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn đúng tiêu chuẩn, định lượng; Chế độ thăm gặp, nhận quà, đồ tiếp tế; Công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, vệ sinh và các chế độ khác được thực hiện đúng  quy định của pháp luật.
Đ/c Võ Văn Tư trực tiếpkiểm tra những người đang bị giam, giữ trong nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần
Bên cạnh việc kiểm sát nêu trên Đoàn còn phúc tra kết quả thực hiện những vấn đề mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã kiến nghị, kháng nghị trong kết luận kiểm sát kỳ trước, thấy đã được Nhà tạm giữ khắc phục sửa chữa tốt.
Kết thúc cuộc Kiểm sát, Đòan kiểm sát yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Tiểu Cần tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, làm tốt công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ trong thời gian tới. Các ý kiến của Đoàn được Lãnh đạo Nhà tạm giữ chân thành tiếp thu.

Tác giả bài viết: Phạm Văn Tính (chuyên viên VKS ND huyện Tiểu Cần)