Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 20/10/2014 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức sinh hoạt truyền thống cho chị em nữ công chức trong đơn vị. Đến dự buổi họp mặt có đồng chí Lê Trai – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh.
Trong buổi sinh hoạt Đ/c Trần Hương Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công đã ôn lại truyền thống lịch sử ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), những thành tích của nữ công chức ngành Kiểm sát Trà Vinh, đồng thời cũng đề cập đến vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Lê Trai đã ghi nhận những thành tích mà nữ công chức Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã đóng góp cho ngành Kiểm sát trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng động viên và khuyến khích các chị, em cố gắng hơn nữa vươn lên để khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Tác giả bài viết: Hương Thủy