Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chiều ngày 05/5/2015 tại hội trường VKSND tỉnh, Công đoàn cơ sởVKSND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng VKS tỉnh; đồng chí Lê Trai – Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy VKS tỉnh; Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tỉnh cùng tất cả công chức và người lao động trong đơn vị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở VKS và bổ sung nhiệm vụ, chỉ tiêu đến năm 2018.


Quang cảnh hội nghị
Những kết quả đạt được đáng chúýđó là: tham gia đóng góp dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, Dự thảo Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi, Bộ luật dân sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014…; Hàng năm, BCH Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo đơn vị phát động phong trào thi đua, tỷ lệ cán bộ, đoàn viên công đoàn đăng ký danh hiệu thi đua là 100%; Công tác tuyên truyền phổ biến trong công chức và người lao động học tập quán triệt các chủ trương của Đảng như: Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các Nghị quyết TW Đảng (khóa XI), nhất là Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,…

Đ/c Lê Trai phát biểu tại hội nghị
Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp của các công đoàn viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trai – Bí thư Đảng ủy đánh giá cao vai trò và hoạt động của tổ chức Công đoàn, biểu dương tinh thần đóng góp của các công đoàn viên. Công đoàn tiếp tục phát huy những thành tích đãđạt được, khắc phục ngay những hạn chế yếu kém để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng đã giao cho tổ chức Công đoàn.

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Chủ tịch CĐCS VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, của Ban Lãnh đạo Viện tỉnh, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và cácý kiến đóng góp của các công đoàn viên để Ban chấp hành làm tốt công tác trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở tiếp tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung