Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Nghị quyết số 36 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế vừa được Bộ Chính trị ban hành ngày 1/7/2014, nhằm thay thế Chỉ thị số 58 được Bộ Chính trị ban hành năm 2000.

Tại Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước tháng 7/2014 của Bộ TT&TT diễn ra chiều 4/8/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh một trong những việc làm tốt trong hoạt động xây dựng văn bản pháp luật của Bộ TT&TT tháng qua là đã góp phần xây dựng dự thảo để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 36 vừa được chính thức ban hành ngày 1/7/2014.
“Đây là văn bản rất quan trọng, tạo cơ hội để CNTT phát triển trong thời kỳ mới. Giống như cách đây 14 năm, Bộ Chính trị đã từng ban hành Chỉ thị số 58 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, tạo cơ hội để CNTT đi vào cuộc sống. Sau khi có Chỉ thị 58, thời gian qua, CNTT đã được khẳng định vai trò trong đời sống xã hội. Trên cơ sở được Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ, Bộ TT&TT đã tổng kết 13 năm triển khai Chỉ thị 58 và xây dựng dự thảo Nghị quyết số 36 với nhiều chủ trương, chính sách phù hợp hơn với tình hình phát triển mới của đất nước. Việc nâng tầm từ Chỉ thị lên Nghị quyết thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị và lãnh đạo Đảng đối với vai trò của CNTT, khẳng định vai trò ngành CNTT là “chủ công” trong đời sống xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chia sẻ.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, trong tháng 8/2014, Bộ TT&TT cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 36. Dự kiến cuối tháng 8, đầu tháng 9/2014, Bộ TT&TT sẽ tổ chức hội nghị quán triệt về Nghị quyết số 36.

Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị sẽ là kim chỉ nam trong thời kỳ phát triển mới của CNTT-TT Việt Nam. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Như ICTnews đã đưa tin, thời gian qua, rất nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đã đề nghị Bộ Chính trị cần sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về CNTT phù hợp với quan điểm mới của Đảng về vai trò của CNTT để thay thế cho Chỉ thị số 58 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước đã được Bộ Chính trị ban hành từ năm 2000.
Một trong những động lực chính của đề xuất ban hành Nghị quyết mới về CNTT là việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 13 vào đầu năm 2012, trong đó khẳng định vai trò nền tảng của CNTT đối với sự phát triển, hiện đại hóa của từng ngành, từng lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế. Đây là quan điểm đột phá mới trong tư duy chiến lược của Đảng về phát triển hạ tầng quốc gia. Nhiều điểm trong Chỉ thị 58 không còn phù hợp với sự đột phá quan điểm trong tư duy chiến lược của Đảng cũng như xu thế phát triển như vũ bão của kỷ nguyên số hóa.
Sau một thời gian nghiên cứu và xây dựng dự thảo, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36 với nhiều chính sách, định hướng phát triển phù hợp với thực tiễn phát triển. Nghị quyết số 36 sẽ trở thành kim chỉ nam trong thời kỳ phát triển mới của CNTT-TT Việt Nam.

Tác giả bài viết: Xuân Bách

Nguồn tin: ictnews.vn