Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 25 tháng 12 năm 2014, Tổ kiểm tra của Huyện ủy Cầu Kè đã tiến hành kiểm tra đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ Viện kiểm sát Cầu Kè năm 2014 và đánh giá Chi bộ đạt loại trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Tổ kiểm tra huyện ủy tiến hành làm việc với Chi bộ

Tổ kiểm tra có 07 thành viên do đồng chí Nguyễn Nam Đừng – Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy làm trưởng đoàn đã kết luận và chấm điểm Chi bộ đạt được đạt 98/100 điểm – Đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
Trong năm 2014, Chi bộ Viện kiểm sát huyện Cầu Kè đã lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị như kế hoạch đã đề ra, về công tác thực hành quyền Công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được VKS tỉnh Trà Vinh công nhận là tập thể Lao động xuất sắc. Phương thức lãnh đạo và chỉ đạo, điều hành của Chi bộ được đổi mới, chủ động và tích cực hơn. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, cán bộ, công chức trong Cơ quan, phát huy tốt dân chủ cơ sở, xây dựng Cơ quan, các đoàn thể vững mạnh xuất sắc. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Chi bộ cũng đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; Việc thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 đạt chất lượng tốt; Việc khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI) được thực hiện nghiêm túc; Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, Qui chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ được phát huy; Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của của cán bộ, đảng viên được thực hiện xuyên suốt và đạt chất lượng; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu tổ chức Đảng, chuyên môn; đoàn thể và việc thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng có những chuyển biến tích cực.


Đồng chí Nguyễn Nam Đừng kết luận cuộc kiểm tra

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Thúy (VKS Cầu Kè)