Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 27 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, bốn chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Được sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh các Chi bộ trực thuộc đã tiến hành Đại hội.

Đại hội các Chi bộ đã biểu quyết thông qua dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015, đồng thời cũng đã lựa chọn những người có phẩm chất, đạo đức và năng lực tiêu biểu nhất để bầu vào cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2015 – 2017, cụ thể như sau:
– Đồng chí Bùi Thanh Hận – Bí thư Chi bộ Văn phòng – Tổ chức.
– Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Chi bộ Trị an.
– Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Bí thư Chi bộ Dân sự – Thi hành án.
– Đồng chí Huỳnh Minh Thuyên – Bí thư Chi bộ Giam giữ – Xét xử.
Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2017 phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng chi bộ cụ thể.
Đồng thời giao cho cấp ủy khóa mới tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở để bổ sung hoàn chỉnh nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

Tác giả bài viết: Hương Thủy