Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Dân chính Đảng, ngày 03/3/2015 Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát ND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.
Dự buổi triển khai có đồng chí Phan Hoàng Hải – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo viện, cùng 44 công chức, người lao động, đảng viên trong đơn vị.

Tại buổi triển khai, các đồng chí đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy – trình bày chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

Sau khi triển khai, đồng chí Lê Trai – Bí thư Đảng ủy – yêu cầu các chi bộ căn cứ tình hình thực tế để có những giải pháp phù hợp, triển khai thực hiện chuyên đề một cách thiết thực, hiệu quả, đồng thời bổ sung vào chương trình, kế hoạch của chi bộ để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; đối với đảng viên căn cứ vào trọng tâm của chuyên đề năm 2015 và nhiệm vụ của mình đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách thiết thực.

Tác giả bài viết: Hương Thủy