Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào chiều ngày 09/02/2015, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015, hội nghị diễn ra tại hội trường đơn vị.
Đến dự Hội nghị có đ/c Lê Trai – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh, đ/c Châu Minh Linh – Phó Bí thư Thành Uỷ Trà Vinh; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các ban, ngành thành phố: Phòng Tư pháp, Thanh tra, Mật trận Tổ quốc, Công an, Tòa án và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị.


Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Viện trưởng VKSND thành phố Trà Vinh báo cáo
kết quả công tác kiểm sát năm 2014 và Kế hoạch công tác kiểm sát 2015
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Viện trưởng đã báo cáo về Kết quả công tác năm 2014 và triển khai Kế hoạch nm 2015, nội dung  Kế hoạch công tác kiểm năm 2015 Viện KSND thành phố Trà Vinh đã bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng VKSTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch số 10/KH/VKS-VP ngày 29/01/2015 của Viện KSND tỉnh Trà Vinh về công tác kiểm sát năm 2015 và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2015 của Thành ủy Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015. Trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2015 là “Thực hiện hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyến công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”, tập thể Viện KSND thành phố Trà Vinh quyết tâm  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và ngành hữu quan để thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Đ/c Châu Minh Linh- Phó Bí thư Thành Uỷ TPTV phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Đánh giá công tác đã qua, đ/c Châu Minh Linh – Phó Bí thư Thành Uỷ ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị trong năm qua. Bên cạnh đó đồng chí mong rằng đơn vị cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các Cơ quan trong khối nội chính, kiên quyết không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, nâng cao hơn nữa hiệu quả các khâu công tác kiểm sát, nhất là công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử và nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa.

Đ/c Lê Trai – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu chị đạo Hội nghị, đ/c Lê Trai – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Trà Vinh biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND thành phố Trà Vinh trong năm qua. Qua đó, đồng chí Lê Trai cũng nhấn mạnh trong năm 2015 bên cạnh những thuận lợi, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của ngành sẽ gặpkhông ít khó khăn, nhất là việc cho phép Tòa án áp dụng nguyên tắc xét xử suy đoán vô tội trong xét xử, đồng thời đ/c cũng lưu ý Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh quan tâm hơn công tác Kiểm sát Thi hành án dân sự, tránh tình trạng để đơn, thư khiếu nại kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; Trong nội bộ đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, để tạo ra sức mạnh tổng hợp vuợt qua mọi khó khăn, thử thách; đồng thời đồng chí cũng đề nghị Thành Uỷ Trà Vinh quan tâm, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Kết thúc Hội nghị  đ/c Nguyễn Thanh Bình thay mặt tập thể công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị, tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo các ban ngành thành phố Trà Vinh cũng như lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh và hứa sẽ quyết tâm hơn nữa để hoàn thành thắng lợi trong công tác Kiểm sát trong năm 2015.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Cảnh (VKSND TPTV)