Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 31/3/2015, Đảng ủy cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp.
Đã có 34 đồng chí là đảng viên, công chức và người lao động đến Hội trường củađơn vị để nghe Đảng ủy cơ sở trình bày các dự thảo Các văn kiện trình Đại hội XII củaĐảng; dự thảo Báo cáo chính trị lấn thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng ủy dân chính Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Báo cáo tự phê của Ban chấp hành Đảng ủy cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh lần thứ VII nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đồng chí Lê Trai- Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, đã trình bày những nội dung trọng tâm và gợi ý đóng góp cho các Văn kiện nêu trên, nhất làvề công tác xây dựng Đảng, những mặt đạt được, những khuyết điểm, hạn chế tồn đọng, những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.
Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến, cơ bản thống nhất với dự thảo các văn kiện của Trung ương, của Đảng ủy dân chính Đảng, tiếp theo đã đi sâu đóng góp cho dự thảo Văn kiện của Đảng ủy cơ sở.
Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Trai đã đánh giá cao và chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp, riêng các ý kiến góp cho Văn kiện của Đảng ủy cơ sở Ban biên soạn sẽ tu chỉnh lại cho Văn kiện được hoàn chỉnh.
Hội nghị đã kết thúc vào buổi chiều cùng ngày.

Tác giả bài viết: Hương Thủy