Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 05 năm tới.
Ngày 27/3/2015, VKSND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào thi đua 05 năm (2010 – 2014).


Quang cảnh hội nghị
Thành phần Hội nghị có đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng VKSND tỉnh và các đồng chí Phó Viện trưởng; các đồng chí là trưởng, phó phòng nghiệp vụ; Kiểm sát viên trung cấp; cùng các đồng chí lãnh đạo các VKSND cấp huyện và các KSV có thành tích xuất sắc, tiêu biểu của ngành Kiểm sát Trà Vinh.

Đ/c Phan Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của ngành kiểm sát Trà Vinh trong 05 năm (2010-2014) và phương hướng, nhiệm vụ trong 05 năm tới.

Những năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh luôn xác định phong trào thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy VKSND hai cấp hăng hái phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.


Đ/c Lê Trai báo cáo tổng kết

Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban lãnh đạo Viện tỉnh, các phong trào thi đua được phát động luôn phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức; nội dung thi đua, khen thưởng hàng năm gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Với sự phấn đấu của toàn ngành KSND tỉnh Trà Vinh, trong 05 năm qua (từ 2010-2014), Chủ tịch nước đã tặng “Huân chương lao động hạng ba” cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân; Viện trưởng VKSNDTC tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 11 tập thể trực thuộc Viện tỉnh và tập thể VKSND tỉnh Trà Vinh; đồng thời tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 31 cá nhân (trong đó có 01 cá nhân là Kiểm sát viên tiêu biểu, 02 Kiểm sát viên giỏi năm 2012), tặng “Kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế” cho 20 cá nhân, công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành” cho 19 cá nhân…
Hội nghị cũng đã nghe ý kiến tham luận của 03 tập thể và 02 cá nhân điển hình tiên tiến, chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành.
Một số hình ảnh tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phan Hoàng Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận và biểu dương phong trào thi đua của ngành kiểm sát Trà Vinh trong 05 năm qua, đồng thời động viên công chức và người lao động nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, đồng chí cũng phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Tác giả bài viết: Phòng TPTK&CNTT