Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 18 tháng 5 năm 2015 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu tham dự Đại hội cấp trên.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Thanh Quân – Thường vụ Huyện ủy Càng Long, đại biểu khách mời có đồng chí Nguyễn Văn Mến – Bí thư chi bộ Tòa án huyện Càng Long cùng 13 đồng chí là Đảng viên của chi bộ Viện kiểm sát tham gia.


Toàn cảnh Đại hội
Với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc, tại Đại hội các Đại biểu đã được Đoàn chủ tịch báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị Quyết nhiệm kỳ 2010-2015 và chỉ tiêu, phương hướng hoạt động Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội, đồng chí Phan Thanh Quân-thường vụ Huyện ủy Càng Long đã biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 của Chi bộ Viện kiểm sát Càng Long, là Chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Đồng chí tin tưởng rằng Ban chấp hành Chi bộ khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát Càng Long trong sạch vững mạnh toàn diện hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Phan Thanh Quân -TVHU phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Thanh Sơn-Phó Viện trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ đồng thời là Đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu cấp trên, đồng chí Nguyễn Văn Thương-Phó viện trưởng giữ chức phó Bí thư Chi bộ là Đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu cấp trên, đồng chí Huỳnh Thanh Huấn-Kiểm sát viên là Chi ủy viên Chi bộ.

BCH nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội

Thay mặt đoàn chủ tịch đồng chí Châu Văn Kim-Viện trưởng nguyên Bí thư Chi bộ chân thành cảm ơn sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy và hứa sẽ cùng với Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới cùng nhau đoàn kết trong lãnh chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, quyết tâm xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát đoàn kết, trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tác giả bài viết: Cao Minh Dương (VKSND huyện Càng Long)