Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTQ đã thành lập đoàn kiểm tra đến và làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần để kiểm tra, thẩm định cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2015.
Thực hiện Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội và bảo vệ ANTQ về việc kiểm tra, thẩm định các cơ quan trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã chuẩn bị hồ sơ, bố trí hội trường để đón tiếp Đoàn kiểm tra gồm: đồng chí Nguyễn Văn Thương – Cán bộ Đội CAXDPT và PTX về ANTT và đồng chí Lê Chí Nguyện – Cán bộ đội An ninh.
Tại buổi kiểm tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã thông qua báo cáo kết quả việc thực hiện tiêu chuẩn về ANTT trong năm 2015 cũng như Báo cáo tự chấm điểm cơ quan đạt chuẩn an toàn về ANTT để Đoàn kiểm tra nghe và nhận xét, thẩm định.


Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra tại Viện KSND huyện Tiểu Cần
Sau khi kiểm tra thực tế, thẩm định về hồ sơ, tài liệu, thay mặt Đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Thương nhận định: Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần trong năm qua đã thực hiện tốt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, tuân thủ tốt trong công tác phòng chống cháy nổ, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội… nên Đoàn kiểm tra thống nhất với điểm số tự chấm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần là 100/100 điểm và thông báo sẽ sớm ra Quyết định công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT loại Tốt.
Đồng chí Huỳnh Văn Thiệu – Viện trưởng Viện KSND huyện Tiểu Cần – thay mặt cơ quan tiếp nhận ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng (VKS Tiểu Cần)