Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2015, nhằm đảm bảo công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ được thực hiện đúng quy định của pháp luật tại các ủy ban xã, thị trấn thuộc huyện Tiểu Cần.
Từ ngày 10/5/2014 đến ngày 04/5/2015, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ 03 cuộc tại 02 thị trấn và 01 xã trên địa bàn huyện gồm: thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan, xã Phú Cần. Thành phần đoàn gồm có đ/c Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng, đ/c Lý Phước Bền – Kiểm sát viên, đ/c Phạm Văn Tính – chuyên viên cùng đ/c Nguyễn Minh Kha – Đội trưởng đội Cảnh sát THAHS huyện Tiểu Cần.
Theo Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát huyện tiến hành kiểm sát tại UBND các xã nơi người chấp hành án cư trú trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và cải tạo không giam giữ đối với tổng số 07 người.


Đ/c Lý Phước Bền, đ/c Phạm Văn Tính tiến hành kiểm sát trực tiếp tại UBND thị trấn Cầu Quan
Qua trực tiếp kiểm sát UBND các xã đã phát hiện có một số vi phạm: Người chấp hành án không có bản tự nhận xét, người được phân công giám sát giáo dục không có bản nhận xét; UBND xã không yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; chưa thực hiện việc thống kê, báo cáo cơ quan Thi hành án hình sự huyện Tiểu Cần về kết quả thi hành án, chưa xây dựng báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra; chưa quản lý chặt chẽ sự có mặt, vắng mặt của người chấp hành án ở nơi cư trú,…

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã ban hành kết luận chỉ rõ những vi phạm, nguyên nhân và kiến nghị UBND các xã cần chấp hành đúng quy định trong việc lập hồ sơ, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cũng như chế độ thông tin, báo cáo đối với cấp trên,…đảm bảo công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Kiến nghị của Viện kiểm sát bước đầu đã được sự chấp nhận của UBND các xã, góp phần vào việc đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu chung năm 2015 của đơn vị đề ra.

Tác giả bài viết: Văn Tính – VKSND huyện Tiểu Cần