Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 11/6/2015 Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Hải Âu-Phó Viện trưởng VKSND huyện Duyên Hải làm trưởng đoàn, đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Duyên Hải, tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện Duyên Hải 06 tháng đầu năm (từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/5/2015).
Đồng chí Phạm Hải Âu và Đoàn kiểm sát đang kiểm tra
Sau khi nghe đồng chí  Trương Quốc Việt-Phó Công an huyện-Trưởng nhà tạm giữ, báo cáo về tình hình công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý  và giáo dục người chấp hành án phạt tù, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan; trực tiếp gặp, hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ,…

Kết quả kiểm sát cho thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Duyên Hải đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định như: Công tác quản lý hồ sơ, thủ tục; không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra các trường hợp trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật; chế độ quản lý giam, giữ được phân loại theo Quy chế tạm giữ, tạm giam; trong buồng tạm giữ, tạm giam có Nội quy nhà tạm giữ theo quy định,…. Đồng thời Nhà tạm giữ đã khắc phục những hạn chế đã nêu tại Kiến nghị số 37 ngày 01/04/2015 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải.
Tuy nhiên,6 tháng đầu năm 2015, Nhà tạm giữ chưa tổ chức hoạt động căng tin theo quy định 851/QĐ-C81 ngày 10/04/2012 của Tổng cục VIII “Về việc tổ chức hoạt động căng tin tại nhà tạm giữ”, đây là hạn chế cần phải khắc phục ngay.

Đồng chí Lê Minh Xanh- Phó chủ tịch MTTQ tại buổi kiểm  sát nhà tạm giữ
Phát biểu kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Phạm Hải Âu mong rằng các đồng chí duy trì và phát huy hơn nữa những ưu điểm đã đạt được và khắc phục hạn chế đã nêu trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Xanh- Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duyên Hải phát biểu: Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và Nhà tạm giữ Công an huyện là rất tốt, thể hiện qua kết quả công tác 6 tháng đầu năm đã đạt kết quả tốt. Mặt khác Viện kiểm sát đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp giúp Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.
Đồng chí  Trương Quốc Việt đã chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp để làm tốt hơn, về hạn chế nêu trên sẽ có biện pháp tổ chức khắc phục làm đúng theo quy định của pháp luật.

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Sĩ (VKS Duyên Hải)