Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 12/6/2015, tại hội trường Viện tỉnh, VKSND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015.
Tham dự  Hội nghị có đồng chí Phan Hoàng Hải, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh và các đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Lâu, Trần Thị Huyền Trân; các đồng chí là trưởng, phó phòng nghiệp vụ, kiểm sát viên trung cấp thuộc Viện tỉnh; Viện trưởng, phó Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
Hội nghị lần này có kết nối hệ thống truyền hình hội nghị giữa VKS tỉnh với 8 điểm cầu ở VKS cấp huyện.


Đồng chí Bùi Thanh Hận-Chánh văn phòng đọc báo cáo
Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015 do đồng chí Chánh văn phòng trình bày.

Phần thảo luận, các đại biểu đều đã thống nhất với kết quả công tác kiểm sát trong báo cáo sơ kết 6 tháng, sau đó đóng góp thêm về những nảy sinh trong công tác thực tiễn như sự phối hợp trong giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, chưa được tốt; công tác giải quyết án dân sự còn có vụ án kéo dài,…Các vướng mắc, khó khăn trong công tác đều được thảo luận, giải đáp, tháo gỡ. Những gì chưa giải đáp được cần tổng hợp báo cáo hoặc kiến nghị về trên.


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Hoàng Hải kết luận: nhìn chung 6 tháng đầu năm 2015 các đơn vị đã tập trung vào các khâu công tác và đạt được những thành tích như báo cáo đã nêu, công tác lãnh đạo điều hành ở cả hai cấp đều thực hiện tốt. Đáng chú ý nhất là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự ở cả hai cấp các đồng chí đã và đang làm rất tốt. Công tác kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát hoạt động tư pháp cũng đang làm tốt. Tuy nhiên án dân sự cấp sơ thẩm bị cấp phúc thẩm hủy, cải sửa còn xảy ra chiếm tỷ lệ tương đối. Trong thời gian tới, các đơn vị cần cố gắng phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời  khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, chú trọng  hơn nữa chất lượng công tác, phát huy sức mạnh tập thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ như Kế hoạch công tác năm 2015 đã đề ra.

Đ/c Phan Hoàng Hải phát biểu tại Hội nghị
Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2015 đã thực hiện việc kết nối đến VKSND cấp huyện để theo dõi, tuy nhiên ban đầu không tránh khỏi hạn chế về âm thanh, cần phải khắc phục trong thời gian tới.


Quang cảnh hội nghị

Tác giả bài viết: Hoàng Trung (Phòng TKTP&CNTT)