Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 23 tháng 6 năm 2015, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Trà Vinh do đồng chí Nguyễn Văn Ngó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp làm Trưởng Đoàn đến kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi làm việc
Tiếp Đoàn kiểm tra có đồng chí Phan Hoàng Hải-Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng và một số đồng chí Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đồng chí Viện trưởng báo cáo với Đoàn kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy như lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 – 2015; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU, ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 17, 18-CT/TU, ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trên địa bàn tỉnh và Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đến nay, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW và báo cáo tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011 – 2015, các Chỉ thị còn lại đang trong thời gian xây dựng dự thảo, đơn vị sẽ tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết các chuyên đề trên trong tháng 7/2015. Ngoài ra, đồng chí Phan Hoàng Hải còn báo cáo với Đoàn kiểm tra về tình hình trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và công tác chuẩn bị nhân sự cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải và VKSND thị xã Duyên Hải (mới thành lập).

Đ/c Nguyễn Văn Ngó phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Ngó đánh giá cao công tác  lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của lãnh đạo Viện KSND tỉnh Trà Vinh, đã chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết nêu trên đảm bảo thời gian và đạt chất lượng tốt. Đồng chí Ngó cũng lưu ý VKSND tỉnh Trà Vinh nên tổ chức cùng một hội nghị để sơ, tổng kết các chuyên đề nêu trên và cần nêu cụ thể những nội dung đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với Tỉnh ủy về hoàn thiện hệ thống pháp luật, về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Huyền Trân – VKSND tỉnh Trà Vinh