Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 29 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường Viện tỉnh, Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã tổ chức cuộc họp thường lệ 6 tháng đầu nằm 2015.

Đến dự cuộc họp có đồng chí Lê Trai-Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lâu-Phó bí thư Ban cán sự Đảng; đồng chí Trần Thị Huyền Trân-Phó Viện trưởng cùng các đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt tại 4 Chi bộ trực thuộc.


Quang cảnh cuộc họp
Tại cuộc họp các đảng viên  được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh-Phó bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm. Tiếp đó còn được thông tin về: Những điểm mới, cơ bản của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015; Bài viết “Lợi ích nhóm và Chủ nghĩa tư bản thân hữu” cảnh báo nguy cơ của đồng chí Vũ Ngọc Hoàng-Ủy viên Trung ương Đảng-Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương đăng trên Tạp chí Cộng Sản số 872 (Tháng 6/2015).

Về thảo luận, đã có nhiều ý kiến đóng góp về những việc làm được như so với năm 2014 Đảng ủy đã có nhiều tiến bộ trong công tác lãnh đạo biểu hiện trên tất cả các mặt như báo cáo đã nêu; về hạn chế: Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra chưa kịp thời ban hành Quy chế làm việc, triển khai Nghị quyết chưa phân công cụ thể việc theo dõi thực hiện dẫn đến việc sơ tổng kết còn lúng túng,….Cuộc họp cũng đã chỉ ra được nguyên nhân hạn chế và giải pháp cho 6 tháng cuối năm.


Đ/c Lê Trai kết luận cuộc họp
Phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng chí  Lê Trai đã chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên, tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế để công tác lãnh đạo củaĐảng ủy ngày một tốt hơn.

Tác giả bài viết: Thế Phong – Chi bộ 3