Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Vào ngày 21/10/2015, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Đoàn Kiểm sát do đồng chí Võ Văn Tư – phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí Lý Phước Bền – Kiểm sát viên, thực hiện việc kiểm sát.
Đoàn được nghe đồng chí Võ Văn Quốc –Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần, báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ ngày 01/12/2014 đến ngày 30/9/2015. Sau đó Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan để nắm rõ hơn tình chấp hành pháp luật của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Văn Tư tại buổi kiểm sát
Kết quả cho thấy;

Về ưu điểm: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần đã tổ chức trực ban và phân công cán bộ tiếp nhận đầy đủ mọi tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phân loại, xác minh tin báo rõ ràng; có phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và các cơ quan ban ngành liên quan trong công tác xác minh, giải quyết tin báo, tố giác; có thông báo đầy đủ về kết quả giải quyết tin báo tố giác cho Viện kiểm sát và cá nhân, tổ chức đã báo tin biết…
Về hạn chế, thiếu sót: Việc sắp xếp tài liệu chưa gọn gàng, chưa theo trình tự, giải quyết tin báo còn để quá hạn một số tin,…

Đồng chí Lý Phước Bền đọc biên bản kiểm sát trực tiếp
Kết thúc buổi kiểm sát trực tiếp, đồng chí Võ Văn Quốc thay mặt Cơ quan CSĐT chân thành tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, về các hạn chế, thiếu sót, đồng chí hứa sẽ khắc phục trong thời giam sớm nhất.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng (VKS Tiểu Cần)