Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 31/12/2015, Đảng Ủy Viện Kiểm sát tỉnh Trà Vinh đã mở hội nghị đảng viên 6 tháng cuối năm 2015.

Có 45 đảng viên, công chức và người lao động đã đến hội trường của đơn vị để dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-20120.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh 
Tiếp theo, đồng chí Lê Trai –Bí thư Đảng Ủy trình bày dự thảo báo cáo năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh.

Tuy chỉ có 5 ý kiến đóng góp, nhưng các ý kiến đóng góp đã cho thấy rất sâu sắc và toàn diện, chỉ ra những mặt làm được và chưa được của Đảng bộ trong năm qua, như về công tác tư tưởng, phát triển đảng viên, tư phê bình và phê bình, kết quả mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015,…
Hình ảnh một số đảng viên đóng góp ý kiến:


Đồng chí Lê Quốc Tổng- Đảng viên chi bộ 2

Đồng chí Võ Thành Đây- Đảng viên chi bộ 4

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng-Bí thư chi bộ 2

Đồng chí Lê Trai đã chân thành tiếp thu những ý kiến của các đồng chí đảng viên và nói thêm cho rõ những vấn đề đảng viên đã đặt ra, đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những mặt hạn chế để năm 2016 làm tốt hơn.

Đồng chí Lê Trai-Bí thư Đảng Ủy
Hội nghị đã kết thúc trong buổi sáng cùng ngày.

Tác giả bài viết: Hoàng Trung (Phòng TK)