Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Quyết định số: 332-QĐ/HU ngày 26/12/2015 của Ban thường vụ Huyện Ủy Cầu Kè về việc quyết định kết nạp Đảng viên, ngày 31/12/2015 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Hoàng Thân.
Tham dự buổi Lễ có đồng chí: Võ Hoàng Dũng-Huyện Ủy viên-Bí thư chi bộ, đồng chí Kim Hua-Phó bí thư cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.
Buổi Lễ đã được tiến hành trong không khí trang nghiêm và đúng theo quy định của Đảng.


Đ/c Thạch Săm Át đọc giấy giới thiệu người vào Đảng

Đ/c Trần Thanh Vân đọc Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
Đồng chí Võ Hoàng Dũng – Huyện ủy viên – Bí thư Chi bộ VKSND huyện Cầu Kè thay mặt Chi bộ công bố và trao quyết định kết nạp Đảng viên, giao nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Thân và phân công Đảng viên Thạch Săm Át giúp đỡ để đồng chí Thân hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu trở thành Đảng viên chính thức.

Đ/c Võ Hoàng Dũng trao Quyết định kết nạp Đảng viên
Ngay sau khi nhận quyết định, Đảng viên Nguyễn Hoàng Thân đã tuyên thệ trước cờ Đảng, nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng viên Nguyễn Hoàng Thân tuyên thệ
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Võ Hoàng Dũng đã nêu rõ nhiệm vụ, quyền của người đảng viên để đồng chí Nguyễn Hoàng Thân hiểu rõ hơn, bên cạnh đó đồng chí phải tiếp tục rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Buổi lễ kết thúc trong ngày.

Tác giả bài viết: Thạch Tha (VKS huyện Cầu Kè)