Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Vào ngày 28/12/2015 Ban thường vụ Huyện ủy Cầu Kè có Quyết định số: 386 – QĐ/HU công nhận Chi bộ Viện kiểm sát Cầu Kè đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015.

Có được danh hiệu trên, trước đó vào ngày 02/12/2015 Tổ Kiểm tra đánh giá chất lượng chi bộ cuối năm 2015 của Huyện ủy Cầu Kè, đã tiến hành kiểm tra Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè, để đánh giá chất lượng tổ chức Đảng cơ sở và chấm điểm.Tổ kiểm tra kiểm tra hồ sơ
Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe Chi bộ báo cáo và kết quả kiểm tra của Tổ, đồng chí Nguyễn Văn Chúc- Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Công an huyện Cầu Kè – trưởng đoàn, kết luận:

Nhìn chung, năm 2015 Chi bộ Viện kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm do Chi bộ đề ra, Chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó nổi trội là việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Trong năm, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng oan, sai hay bỏ lọt tội phạm. Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ; tổ chức tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, Chi bộ không có đảng viên bị kỷ luật dưới bất cứ hình thức nào; các mô hình “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đều thiết thực, cụ thể và đạt được những kết quả khả quan. Công tác xây dựng cơ quan, đoàn thể được quan tâm, cơ quan được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”, Công đoàn là “Công đoàn cơ sở vững mạnh”… Tuy nhiên, chỉ tiêu về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chưa được Chi bộ đưa vào Nghị quyết để thực hiện mặc dù trên thực tế Chi bộ đã khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm này.


Đồng chí Nguyễn Văn Chúc phát biểu kết luận cuộc kiểm tra
Kết quả Tổ kiểm tra đã thống nhất chấm chi bộ đạt: 98/100 điểm.

Danh hiệu Trong sạch vững mạnh năm 2015 là danh hiệu mà Chi bộ Viện kiểm sát Cầu Kè đã đạt được từ những năm trước và luôn được giữ vững.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Thúy (VKS Cầu Kè)