Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Ngày 06/5/2016, đồng chí Tăng Phước Tới –Viện trưởng Viện KSND huyện Duyên Hải, làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tiến hành kiểm sát trực tiếp tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2015 đến ngày 30/4/2016.
Đồng chí Tăng Phước Tới công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát
Đoàn đã được đồng chí Lê Văn Út – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải cùng các Điều tra viên tiếp và thực hiện các yều cầu trong suốt quá trình kiểm sát.
Đoàn kiểm sát tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải
Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Tăng Phước Tới thay mặt Đoàn kết luận: Ngoài những ưu điểm đạt được là có mở sổ tiếp nhận, theo dõi, phân loại, ghi nhận đầy đủ các thông tin về tin báo, tố giác về tội phạm, có phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên tiến hành xác minh, giải quyết tin báo và có lập kế hoạch xác minh đầy đủ,.. Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải vẫn còn hạn chế, thiếu sót là chậm phân công Phó thủ trưởng, Điều tra viên giải quyết 05 tin báo, tố giác về tội quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 06 và để 01 tin báo quá hạn theo quy định tại Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự.
Đồng chí Lê Văn Út phát biểu tiếp thu 
Đồng chí Lê Văn Út cám ơn Đoàn kiểm sát đã chỉ ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế để khắc phục và hứa không để khuyết điểm tái diễn trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi- VKSND huyện Duyên Hải