Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào chiều ngày 11/05/2016, VKSND tỉnh đã tổ chức họp tổ tuyên để bàn các nội dung: phối hợp với tạp chí kiểm sát làm chương trình phóng sự và đóng góp các vấn đề về Cuộc thi ”chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016.
Tham dự có đồng chí Phan Hoàng Hải- Viện trưởng, Lê Trai-phó Viện Trưởng, Trần Thị Huyền Trân-phó Viện trưởng- Tổ trưởng Tổ tuyên truyền, cùng các đồng chí là thành viên Tổ tuyên truyền; Tổ thư ký; Ban giám khảo Cuộc thi Chúng tôi là Kiểm sát viên tổ chức tại VKSND tỉnh năm 2016.


Quang cảnh buổi họp

Đ/c Nguyễn Thế Phong
Đồng chí Nguyễn Thế Phong- Tổ phó Tổ tuyên truyền đã giới thiệu thành phần và nội dung cuộc họp. Đồng chí Trần Thị Huyền Trân, gởi ý những vấn đề trong tâm mà cuộc cuộc họp cần thảo luận, thống nhất.

Các đại biểu tham dự đã đi sâu đóng góp các vấn đề và đi đến thống nhất: Việc phối hợp làm phóng sự theo công văn 1086 của VKSNDTC, đơn vị chưa có gì nổi bật nên xin phối hợp vào dịp khác; về các nội dung thực hiện Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” các đại biểu đã đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch, thể lệ, đi sâu bổ sung, sửa chữa và thống nhất thành lập các đội thi, cách thức tổ chức, giải thưởng, thể lệ cuộc thi,..


Đ/c Trân phát biểu kết thúc cuộc họp
Đồng chí Trân phát biểu kết luận nội dung cuộc họp, giao thành viên Tổ tuyên truyền thực hiện các vấn đề mà hội nghị đã bàn bạc thống nhất, để công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát tỉnh Trà Vinh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt chất lượng tốt, đáp ứng được tình hình nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát.

Tác giả bài viết: Hiệp Hùng – Phòng TKTP