Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào sáng ngày 07-01-2016, tại hội trường Viện tỉnh, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016.
Tham dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 gồm có: đồng chí Lê Trai – Bí thư Đảng ủy cơ sở, đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng, đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.


Quang cảnh hội nghị


Đoàn chủ tịch

Tại Hội nghị, công chức và người lao động đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và hoạt động công tác Kiểm sát năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016; nghe báo cáo tình hình thực hiện chi tiêu tài chính của cơ quan và công đoàn năm 2015; nghe đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ năm 2015.

Đồng chí Bùi Thanh Hận-UVBCH công đoàn-Chánh văn phòng trình bày báo cáo

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng-Trưởng phòng 1 phát biểu ý kiến đóng góp
Các đại biểu dự Hội nghị đã có ý kiến thảo luận, bàn biện pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 được tốt hơn.


Đồng chí Phan Hoàng Hải-Viện trưởng phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo viện, đồng chí Phan Hoàng Hải – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Trà Vinh tiếp thu những ý kiến đóng góp của công chức và người lao động . Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2015, đồng chí yêu cầu toàn thể công chức và người lao động luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016.

Đồng chí Lê Thị Bảo Khuyên báo cáo thu chi tài chính

Đồng chí Lê Quốc Tổng báo cáo tại hội nghị
Đồng chí Lê Quốc Tổng – Trưởng ban thanh tra nhân dân,báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2015.

Hội nghị bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 với 03 thành viên theo đúng quy định.


Đồng chí Trần Thị Huyền Trân
Đồng chí Trần Thị Huyền Trân – Chủ tịch Công đoàn,phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.Tham gia tích cực công tác quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, góp phần xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Hội nghị thống nhất cao với các phong trào do Lãnh đạo Viện và Công đoàn cơ sởphát động, đồng thời Hội nghị cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016.

Tác giả bài viết: Hương Thủy – Phó CT Công đoàn