Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Thực hiện Quyết định số: 430-QĐ/HU ngày 19/5/2016 của Ban thường vụ Huyện ủy Duyên Hải, vào ngày 07/6/2016 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Kim Quanl.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Tăng Phước Tới- Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Văn Phúc- Phó bí thư Chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.


Đồng chí Tăng Phước Tới công bố Quyết định kết nạp Đảng viên 
Lễ kết nạp Đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Sau khi quần chúng Kim Quanl đọc đơn xin vào Đảng và Đảng viên được phân công đọc bản giới thiệu người vào Đảng. Đồng chí Tăng Phước Tới đã công bố Quyết định kết nạp Đảng viên, căn dặn và giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới, đồng thời phân công Đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới được kết nạp trong thời gian dự bị 12 tháng.

Đồng chí Tăng Phước Tới trao quyết định kết nạp cho Đảng viên

Đảng viên đọc lời tuyên thệ
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Tăng Phước Tới chúc mừng đồng chí Kim Quanl sau thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kết nạp Đảng viên lần này, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng viên theo Nghị quyết của Chi bộ năm 2016, góp phần tăng thêm sức chiến đấu của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao cho ngành Kiểm sát.
Các đồng chí tham dự đều chúc mừng Đảng viên mới được kết nạp.
Buổi Lễ kết thúc trong một buổi làm việc./.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi- VKS huyện Duyên Hải.