Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Đó là kết luận của Tổ kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Lớn-Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh làm Tổ trưởng, vào ngày 10/02/2017, tại VKSND tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy khối, vào ngày 10/02/2017, đồng chí Nguyễn Minh Lớn-Phó bí thư đảng ủy khối các cơ quan-Tổ trưởng, cùng các thành viên trong tổ, đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy cơ sở VKS tỉnh.

Quanh cảnh buổi kiểm tra
Đi vào nội dung, đồng chí Lê Trai-Bí thư Đảng ủy đã báo cáo trước Tổ kiểm tra về kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2016 của Đảng ủy cơ sở VKS tỉnh.

Tiếp đó Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách của Đảng ủy và 4 Chi bộ trực thuộc; nhận xét, đánh giá và thông báo kết quả kiểm tra.


Đồng chí Nguyễn Minh Lớn
Kết thúc buổi kiểm tra, trong phần kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Lớn nhấn mạnh: Đảng ủy cơ sở VKS tỉnh đã đạt được những thành tích tốt trong công tác xây dựng Đảng năm 2016 về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt các đồng chí đã lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng cờ thi đua, có 3/4 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 6 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu khác đều hoàn thành tốt, những ưu điểm đó các đồng chí cần phát huy và làm tốt hơn trong năm 2017. Về hạn chế các đồng chí cần khắc phục như việc xây dựng Kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) và đề ra mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Căn cứ vào số điểm Tổ đã chấm là 96/100 điểm, Đảng ủy VKS đạt tiêu chuẩnTrong sạch vững mạnh.

Đồng chí Lê Trai
Đồng chí Lê Trai đã chân thành tiếp thu các ý kiến đóng góp của Tổ kiểm tra và hứa sẽ thực hiện tốt hơn nữa để Đảng ủy cơ sở tiếp tục giữ vững Trong sạch vững mạnh năm 2017.
Một số hình ảnh Tổ kiểm tra:

Tác giả bài viết: Phạm Thị Ửng-Đảng ủy cơ sở