Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện các Quyết định số 1707-QĐ/ĐUK; 1709-QĐ/ĐUK;1710-QĐ/ĐUK ngày 17/3/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan, vào ngày 31/3/2017, Chi bộ 1 và 3 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho ba quần chúng: Nguyễn Thanh Lâm, Lê Anh Thư, Phan Hoàng Trung.
Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Trai – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Bí thư chi bộ 1 và chi bộ 3, cùng sự có mặt của tất cả Đảng viên Chi bộ 1, 3 và đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ
Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng.

Đồng chí Bùi Thanh Hận-Bí thư chi bộ 1; Đồng chí Nguyễn Thế Phong-Bí thư chi bộ 3 trao Quyết định kết nạp đảng viên cho các đồng chí Lâm, Thư, Trung.
Trước cờ Đảng, từng đồng chí đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ hoàn tốt nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.
Các đảng viên tuyên thệ và thề trước cờ Đảng:

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm

Đồng chí Lê Anh Thư

Đồng chí Phan Hoàng Trung
Thay mặt Đảng bộ cơ sở Viện kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó bí thư Đảng ủy đã quán triệt các nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, yêu cầu các đồng chí đảng viên mới được kết nạp tiếp tục rèn luyện, học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu để được trở thành Đảng viên chính thức, phân công đảng viên Chi bộ 1, 3 tiếp tục theo dõi giúp đỡ 3 đồng chí đảng viên trong thời gian dự bị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh

Tác giả bài viết: Hoàng Trung – Phòng TK