Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè trực thuộc Đảng bộ huyện Cầu Kè với nhiều nỗ lực trong hoạt động được Huyện ủy Cầu Kè công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ba năm liền” theo Quyết định số 1164-QĐ/HU ngày 04/4/2017. Có được kết quả đó là nhờ Chi bộ luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong suy nghĩ và hành động.
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, muốn yêu nước thì phải thi đua”. Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè luôn bám sát các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh và 03 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè hiện có 12 đảng viên, thời gian qua, Chi bộ luôn tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan về đường lối, quan điểm, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó, tạo sự đoàn kết, chuyển biến sâu sắc về nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân trong từng cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao uy tín của Ngành. Công tác tự kiểm tra, giám sát của Chi bộ cũng được quan tâm thực hiện nghiêm, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu thực hiện tốt các quy định của pháp luật, quy định của ngành về thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả, chất lư­ợng công tác kiểm sát, đồng thời, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, tạo nguồn để bổ nhiệm các chức danh tư pháp phấn đấu đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đạt chất lượng, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Tăng cường công tác kiểm sát vụ việc và trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Cụ thể, trong năm 2016 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện đã lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Ngoài ra, Chi bộ còn quan tâm lãnh, chỉ đạo Công đoàn cơ quan hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, xây dựng cơ quan có nếp sống văn minh, chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức và tham gia tốt các phong trào do đoàn thể địa phương phát động, hàng năm đều đạt danh hiệu vững mạnh. Từ những kết quả đã đạt được, năm 2016 Chi bộ có đạt 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, được Huyện ủy kiểm tra công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho 06 Chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Năm 2017 Chi bộ xác định chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Với những kết quả đạt được, tin rằng mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Từ đó, phấn đấu thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành đề ra, góp phần giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoài Linh-VKS Cầu kè.