Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Trong các ngày 20, 21 và 27 tháng 4 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện Tiểu Cần đã tiến hành kiểm sát trực tiếp 05 đơn vị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Tiểu Cần trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án treo.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Võ Văn Tư – Phó viện trưởng, đồng chí Đoàn Văn Thắng – Chuyên viên, cùng đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiểu Cần. Tiếp Đoàn kiểm sát có Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp xã và đại diện Công an các xã Hiếu Trung, Phú Cần, Tập Ngãi, Tân Hùng và thị trấn Tiểu Cần.
Kết quả kiểm sát cho thấy công tác thi hành án hình sự đã được các xã quan tâm, nhất là khâu giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, việc bàn giao hồ sơ thi hành án, phân công người giám sát, giáo dục đến việc đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo đều được các đơn vị thực hiện tốt, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách.
Một số hình ảnh tại các cuộc kiểm sát ở một số UBND xã, thị trấn:

Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Hiếu Trung
Kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Tập Ngãi
Kiểm sát trực tiếp tại UBND thị trấn Tiểu Cần
Ngoài những ưu điểm nêu trên, một số xã còn có hạn chế trong việc xây dựng hồ sơ quản lý án treo thiếu bản tự nhận xét của người được hưởng án treo và bản nhận xét của người giám sát giáo dục (UBND xã Hiếu Trung, Phú Cần).

Trong phần phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Tư đã đề nghị các đơn vị cần sớm bổ sung đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ, chấp hành đúng theo quy định của Pháp luật.
Các Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hứa tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được và sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót để làm tốt hơn nữa công tác giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án treo.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKS Tiểu Cần