Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 05/5/2017 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần.
Đoàn kiểm sát gồm đồng chí Võ Văn Tư – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Linh – Kiểm sát viên làm thành viên. Tiếp Đoàn kiểm sát có các đồng chí Võ Văn Quốc – Phó thủ trưởng cùng các đồng chí Điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần.

Đồng chí Nguyễn Xuân Linh công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp
Nghe Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát
Sau khi nghe báo cáo về kết quả tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố từ ngày 01/12/2016 đến ngày 20/4/2017 (theo Kế hoạch kiểm sát), Đoàn kiểm sát đi vào kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan, đã kiểm sát 18 tin báo, tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 08 tin và không khởi tố 05 tin; Về ưu điểm: Cơ quan điều tra có lập sổ theo dõi tin báo, tố giác về tội phạm đúng quy định; khi thụ lý tin báo đều có lập kế hoạch xác minh đầy đủ và luôn tích cực phối hợp cùng Viện kiểm sát để đưa ra hướng giải quyết đối với các tin báo phức tạp; trong quá trình giải quyết không để xảy ra tình trạng tin báo quá hạn; Về hạn chế: Cơ quan điều tra không đưa vào thụ lý và giải quyết tin báo đối với 17 vụ trộm cắp xe mô tô; không thông báo kết quả giải quyết tin báo cho tổ chức hoặc cá nhân đã báo tin biết, đối với những tin báo Cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.
Đoàn kiểm sát đi vào kiểm tra hồ sơ
Những ưu khuyết điểm nêu trên, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiểu Cần khắc phục ngay.

Đồng chí Võ Văn Quốc chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những khuyết điểm trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Đoàn Văn Thắng – VKS Tiểu Cần