Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã tiến hành kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự (án treo) tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gồm: Ngũ Lạc, Đôn Xuân, Đông Hải, Long Khánh, Long Vĩnh và thị trấn Long Thành.
Đoàn kiểm sát trực tiếp gồm có: đồng chí Hà Văn Phúc, chức vụ: Phó Viện trưởng -Trưởng đoàn; đồng chí Võ Tấn Lợi – Kiểm sát viên, phối hợp cùng đồng chí Lê Nhật Tùng – Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Duyên Hải.

Tiếp đoàn kiểm sát gồm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và Trưởng công an xã, thị trấn.

Kiểm sát án treo tại xã Ngũ Lạc
Kiểm sát án treo tại xã Đôn Xuân
Kết quả Đoàn đã kiểm sát 23 hồ sơ, thấy rằng: Ủy ban nhân dân cấp xã đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010, sổ sách quản lý ghi đầy đủ cột mục, rõ ràng, hồ sơ cập nhật đầy đủ các loại tài liệu, giấy tờ; Khi nhận được hồ sơ án treo, có ra quyết định phân công người giám sát, giáo dục; Hàng quý người chấp hành án treo có bản tự nhận xét trong quá trình chấp hành án, có nhận xét của người được phân công giám sát, giáo dục và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đúng quy định, được Tòa án chấp nhận. Trong thời gian chấp hành thời gian thử thách, người chấp hành án treo đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân ở địa phương nơi cư trú, không có vi phạm, phạm tội mới.
Tuy nhiên, qua kiểm tra có 01 trường hợp do Ủy ban nhân dân xã Long Khánh quản lý, giáo dục chưa có bản tự nhận xét quá trình chấp hành, người được phân công giám sát, giáo dục chưa có bản nhận xét quá trình chấp hành án của án treo. Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải đã yêu cầu đơn vị sớm khắc phục để việc thi hành án được tốt hơn.
Kiểm sát án treo tại xã Long Vĩnh
Đồng chí Hà Văn Phúc kết luận kiểm sát tại thị trấn Long Thành
Kết thúc các buổi làm việc, Đoàn đã chỉ ra các ưu, khuyết điểm trong công tác thi hành án.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chấn thành tiếp thu ý kiến các ý kiến của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những hạn chế thiếu sót để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Võ Tấn Lợi-VKS huyện Duyên Hải