Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC ngày 30/12/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định về quản lý, sử dụng trang phục, giấy chứng minh Kiểm sát viên, giấy chứng nhận Điều tra viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, ngày 26/9/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã cấp mới và đổi giấy cho 93 Kiểm sát viên, 12 Kiểm tra viên (trong này Kiểm sát viên cao cấp: 01, Kiểm sát viên trung cấp: 36, Kiểm sát viên sơ cấp: 56, Kiểm tra viên: 12).


Quang cảnh buổi trao Giấy chứng minh Kiểm sát viên
 và Giấy chứng nhận Kiểm tra viên
Ngày 02/10/2017 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Lâu – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức trao Giấy chứng minh Kiểm sát viên và Giấy chứng nhận Kiểm tra viên cho các đồng chí là Kiểm sát viên và Kiểm tra viên ở Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp của tỉnh. Các đồng chí đã thể hiện niềm vui và sự phấn khởi khi nhận được Giấy chứng minh Kiểm sát viên và Giấy chứng nhận kiểm tra viên lần này.

Đ/c Nguyễn Văn Lâu trao Giấy chứng minh cho các Kiểm sát viên  

Tại buổi trao, đồng chí Nguyễn Văn Lâu đã căn dặn các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải giữ gìn thật kĩ  Giấy chứng minh Kiểm sát viên và Giấy chứng nhận kiểm tra viên, đồng thời yêu cầu các đồng chí được nhận Giấy phải nộp lại giấy cũ đã hết hạn và sử dụng giấy mới đúng theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC ngày 30/12/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Đ/c Nguyễn Văn Lâu phát biểu chỉ đạo

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh – Phòng 15