Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018, trong các ngày 05, 06 tháng 4 năm 2018, đoàn kiểm tra Viện KSND huyện Châu Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại 04 đơn vị gồm: UBND xã Hòa Thuận, Thanh Mỹ, Hưng Mỹ và Hòa Lợi.
Thành phần Đoàn kiểm sát gồm có: đồng chí Diệp Quang Đô –Kiểm sát viên trung cấp làm trưởng đoàn, đồng chí Trịnh Văn Thanh – Kiểm sát viên sơ cấp làm thành viên. Tiếp Đoàn có Chủ tịch Ủy ban nhân nhân Trưởng công an và các Công an viên của xã

Đ/c Diệp Quang Đô thông qua Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Qua 02 ngày làm việc, nhận thấy các đơn vị UBND cấp xã đã tiếp nhân nhận người được hưởng án treo, có phân công kịp thời, mở sổ thụ lý đầy theo quy định, lập hồ sơ bị án theo quy định của pháp luật, hầu hết các bị án điều chấp hành nghiêm pháp luật; hàng quý các bị án tự giác làm bản kiểm điểm. Sổ theo dõi người được hưởng án treo ghi đầy đủ và đúng theo quy định Chủ tịch  UBND các xã có thường xuyên kiểm tra chỉ đạo đã làm tốt, nhất là không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay phạm tội mới trong thời gian thử thách.

Đ/c Trần Văn Huyện – Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ thông qua báo cáo
Đ/c Trịnh Văn Thanh trực tiếp kiểm tra hồ sơ

Tại buổi kết luận cuộc kiểm sát, thay mặt đoàn đồng chí Diệp Quang Đô phát biểu kết luận:
Các Đ/c Trưởng CA xã đã tham mưu tốt cho UBND xã trong công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo tại địa phương và chuẩn bị tốt hồ sơ để báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí Chủ tịch UBND xã cần quan tâm chỉ đạo tốt hơn nữa về công tác thi hành án phạt tù cho được hưởng án treo tại địa phương. Bởi vì, công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có vai trò quan trọng tạo điều kiện và giúp đỡ người phạm tội được giáo dục, lao động, học tập để sữa chữa những sai lầm, trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng đơn vị văn hóa, con người văn hóa.
Chủ tịch UBND các xã đã cám ơn sự quan tâm của đoàn kiểm sát trong việc kiểm tra, hướng dẫn, giúp UBND xã trong công tác thi hành án treo, tạo điều kiện cho UBND xã thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm – VKSND huyện Châu Thành