Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh                                                                                                                                                                 Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả                                                                                                                                                                 Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phát, phát triển                                                                                                                                                                 Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn
Vào ngày 02/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã thành lập đoàn kiểm sát tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2016 tại Cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành.
 Đoàn do Đồng chí Diệp Quang Đô – Viện trưởng chủ trì, đồng chí Phùng Thị Cẩm Nguyên – Kiểm tra viên làm thành viên.

Quang cảnh cuộc phúc tra kiến nghị

Trong năm 2016, Viện KSND huyện Châu Thành đã ban hành kiến nghị số 168/KN-KSTHADS ngày 01/7/2016 về yêu cầu Chi cục THADS huyện Châu Thành hủy quyết định về kê biên trong thi hành án dân sự và kiến nghị số 282/KN-KSTHADS ngày 11/11/2016 về việc chậm tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án và chậm thực hiện các biện pháp đảm bảo thi hành án.

Đồng chí Diệp Quang Đô công bố quyết định, kế hoạch phúc tra

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đồng chí Huỳnh Công Thành Chi cục trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Viện KSND huyện Châu Thành như sau: Việc thực hiện Kiến nghị số 168 ngày 01/7/2016 thì ngày 08/8/2016 Chi cục thi hành án dân sự đã ban hành quyết định số 68/QĐ-CCTHADS về việc hủy quyết định kê biên số 06/QĐ-CCTHADS ngày 09/10/2008. Về việc thực hiện kiến nghị số 282 ngày 11/11/2016 thì theo kiến nghị của VKS có 12 trường hợp của 03 chấp hành viên được phân công phụ trách vụ, việc thì đến nay lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã chỉ đạo các Chấp hành viên khắc phục xong 12/12 vụ, việc theo kiến nghị của Viện KSND huyện.

  Đồng chí Phùng Thị Cẩm Nguyên kiểm tra hồ sơ việc thực hiện kiến nghị

Qua buổi phúc tra, Đ/c Diệp Quang Đô thay mặt đoàn ghi nhận kết quả thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân huyện Châu Thành có đúng theo nội dung kiến nghị và yêu cầu Chi cục THADS trong thời gian tới phải làm tốt hơn nữa để công tác thi hành án dân sự ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm – VKSND huyện Châu Thành